avangard-pressa.ru

Ііі. функції патрульної служби - Право

Про затвердження Положення про патрульну службу МВС

Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563 «Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади», від 13 серпня 2014 року № 401 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України», від 20 травня 2015 року № 314 «Про утворення деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ», з метою належного забезпечення функціонування територіальних органів патрульної служби МВС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про патрульну службу МВС, що додається.

2. Департаменту патрульної служби МВС (Савчин О.Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр А.Б. Аваков ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 02.07.2015 № 796 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 р. за № 777/27222

ПОЛОЖЕННЯ про патрульну службу МВС

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, основні напрями організації роботи, обов'язки і права працівників патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України (далі - ПС МВС).

2. У своїй діяльності ПС МВС керується законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами МВС та цим Положенням.

3. Концепція «міліція та громада» становить основу діяльності ПС МВС.

4. Працівники ПС МВС мають право застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, у випадках та порядку, визначених статтями 12-15, 15-1 Закону України «Про міліцію».

5. Працівники ПС МВС мають єдиний формений одяг, жетони і відзнаки.

II. Основні завдання патрульної служби

1. Забезпечення публічного порядку і громадської безпеки; забезпечення безпеки осіб, захисту їх прав, свобод та законних інтересів; створення стану захищеності життєво важливих інтересів суспільства, сконцентрованих у його матеріальних і духовних цінностях, нормальних умов життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ, організацій.

2. Запобігання кримінальним, адміністративним правопорушенням; попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, випадків насильства у сім’ї, а також виявлення причин і умов, що сприяють їх учиненню.

3. Взаємодія із суспільством:

реалізація підходу «міліція та громада», що полягає у співпраці та взаємодії із населенням, громадськими організаціями, іншими підрозділами органів внутрішніх справ, органами публічної влади, з метою запобігання правопорушенням, забезпечення безпеки, зниження рівня злочинності, а також установлення довірливих відносин між міліцією та населенням.

4. Забезпечення безпеки дорожнього руху; організація контролю за додержанням законів, інших нормативно-правових актів з питань безпеки дорожнього руху.

ІІІ. Функції патрульної служби

1. Патрульна служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

1) цілодобове патрулювання території обслуговування з метою забезпечення належної охорони громадського порядку, громадської безпеки та контролю за дотриманням правил дорожнього руху, забезпечення його безпеки. У разі необхідності здійснює регулювання дорожнього руху;

2) перше реагування на повідомлення про правопорушення, надання невідкладної допомоги; своєчасне реагування на повідомлення про вчинення правопорушень, а також з метою надання допомоги громадянам. Надає невідкладну допомогу потерпілим від нещасних випадків, правопорушень, аварій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій до прибуття на місце компетентних служб;

3) самостійне виявлення правопорушень:

під час патрулювання та в інших випадках, передбачених законодавством, звертає увагу на правопорушення з метою їх запобігання, припинення, документування і притягнення до відповідальності;

4) припинення правопорушень:

припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення, застосовуючи для цього передбачені законодавством права і повноваження;

у випадках та в спосіб, передбачені законодавством, розглядає справи про адміністративні правопорушення і застосовує заходи адміністративного впливу до правопорушників;

5) затримання правопорушників та доставлення їх до підрозділів органів внутрішніх справ.

У випадках, визначених законодавством, здійснює затримання особи та її доставлення, а також застосовує інші заходи забезпечення провадження відповідно до законодавства;

6) охорону місця події.

З метою забезпечення подальшого розслідування вживає заходів щодо охорони та збереження місця події в первинному, незміненому стані до прибуття уповноважених осіб, зокрема слідчих оперативних груп;

7) співпрацю з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ.

З метою виявлення, припинення та попередження кримінальних, адміністративних правопорушень, забезпечення комплексного підходу в забезпеченні законності та правопорядку, налагоджує та здійснює співпрацю з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ;

8) спілкування і співпрацю із суспільством:

реалізовуючи підхід «міліція та громада», постійно співпрацює з населенням та громадськими організаціями з метою підвищення рівня громадської безпеки, запобігання вчиненню правопорушень та встановлення довірливих відносин між міліцією та населенням;

9) виконання інших повноважень, передбачених нормативно-правовими актами МВС.

У випадках та в межах, передбачених нормативно-правовими актами МВС, виконує інші функції, спрямовані на реалізацію своїх завдань.

2. Покладення на патрульну службу обов'язків, що не належать до її компетенції, не допускається, якщо інше не передбачено законодавством.