avangard-pressa.ru

ІІІ. Есептеу бөлімі. Шоғырландырылған қаржылық есеп жасау - Экономика

«КазТрансОйл» АҚ тобының ҚЕХС-ға сәйкес әзірленген

2008 жылдың аралығындағы пайда мен залал туралы біріктірілген есеп беруі

КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ АТАУЫ НК ЕК Түзетуге дейін Түзетуден кейін 1.Өнімді сату мен қызмет ұсынудан түскен табыс 75 222 520 64 421 060 75 222 520 + 64 421060 391 648 580 2. Топ ішіндегі өнімді сату мен қызмет ұсынудан түскен табыс 60 000 3.Жалпы табыс 75 222 520 64 481 060 139 648 580 4. Сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны 40 224 597 38 292 831 40 224 597 + 38 292 831 78 517 428 5. Топ ішіндегі сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны 50 000 6. Жалпы табыс 34 997 923 26 112 8229 61 131 152 7. Кезең шығындары 668 957 809 308 668 957 + 809 308 1 478 265 8. Салық салуға дейінгі пайда (залал) 34 328 966 25 318 921 34 328 966+25 318 921 32 969 256 9. Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 68 657 50 637 65 938 10.Салық салуға кейін пайда (залал) 34 260 309 2 526 884 32 903 318 КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ АТАУЫ НК ЕК Түзету жазбалары Түзетуден кейін ДТ КТ 1.Өнімді сату мен қызмет ұсынудан түскен табыс 75 222 520 64 421 060 139 648 580 2. Топ ішіндегі өнімді сату мен қызмет ұсынудан түскен табыс 60 000 60 000 3.Жалпы табыс 75 222 520 64 481 060 139 648 580 4. Сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны 40 224 597 38 292 831 78 517 428 5. Топ ішіндегі сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны 50 000 50 000 6. Жалпы табыс 34 997 923 26 112 8229 61 131 152 7. Кезең шығындары 668 957 809 308 1 478 265 8. Салық салуға дейінгі пайда (залал) 34 328 966 25 318 921 32 969 256 9. Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар 68 657 50 637 65 938 10.Салық салуға кейін пайда (залал) 34 260 309 2 526 884 32 903 318

Есептеу жолдары:

  1. Сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны жалпы табысы = өнімді сату мен қызмет ұсынудан түскен табыс жалпы табысы - Сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны
    негізгі компания

Негізгі компания:

75 222 520- 40 224 597 = 34 997 923

Еншілес компания:

64 421 060 – (38292631+ 50 000) = 260 782 29

Түзетуден кейін:

139 648 580 – 78 517 428 = 61 131 152

  1. Салық салуға дейінгі пайда (залал) = Сатылған өнім мен ұсынылған қызметтердің өзіндік құны жалпы табысы - Кезең шығындары

Негізгі компания:

34 997 923 – 668 957 = 34 328 966

Еншілес компания:

26 128 229 -809 308 = 25 318 921

Түзетуден кейін:

33 730 872 - 761 616 = 32 969 256

  1. Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар = Салық салуға дейінгі пайда (залал) * 20%

Негізгі компания:

34 328 966 * 20% = 68 657

Еншілес компания:

25 318 921 * 20% =50 637

Түзетуден кейін:

32 969 256 * 20% = 65 938

  1. Салық салуға кейін пайда (залал) = Салық салуға дейінгі пайда (залал) - Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар

Негізгі компания:

34 328 966- 68 657 = 34 260 309

Еншілес компания:

318 921- 50637= 25 268 284

Түзетуден кейін:

32 969 256 -65938 = 32 903 31

Орытынды

Сонымен қорыта айтатын болсақ, субъектідегі негізгі құралдар есебі ХҚЕС 16-шы «Негізгі құралдар» стандартына сәйкес ұйымдастырылады. Бұл стандарт меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығымен субъектіге қарайтын негізгі құралдар есебінің әдістемесін айқындайды.

Активті амортизациялау, ол пайдалану үшін қол жететіндей болған кезде, яғни актив орналасқан жер мен оның жай-күйі ұйым басшылығының ниетіне сәйкес оны пайдалануды қамтамасыз ететін кезде басталады. Активті амортизациялау мына екі күннің ертерегі бойынша тоқтатылады: 5 IFRS сәйкес активті сату үшін арналған ретінде жіктеу (немесе оны сату үшін арналған деп жіктелген шығу тобына енгізу) күні және аталған активті тану тоқтатылған күн.

Негізгі құралдар олар ұзақ уақыт жұмыс істейтін материалдық - заттық құндылықтар ғимараттар, өткізгіш тетіктер машиналар, жабдықтар көлік құралдары, құрал - саймандар, өндірістік және шаруашылық мүлкі, жұмысқа пайдаланылатын жөне өнім беретін мал және басқалар. Шаруашылық қызметте пайдалануға арналған негізгі құралдарды. Қайта caтyға немесе ақшаға айналдыруға болмайды. Ақшалай бағаланған негізгі қорлар негізгі құралдар деп аталады. Олар бухгалтерлік есепте осы бағамен көрінеді және субьект балансында көрініс табады. Негізгі құралдар ұзақ уақыт бойы, көптеген өндіріс циклы барысында пайдаланылады, олар бірте - бірте тозады және өзінің қасиеті мен түрін сақтай отырып, өз құнын бірте - бірте жаңадан өндірілген өнімге аударады

Негізгі құралдар көптеген құралдар бойына пайдаланатын қасиетімен нысаның сақтай отырып, жанама түрде тозады. Өзінің жолдан жасалған өнімге біртіндеп көшіреді

Айналым құралдары бір ғана өндірістік процесте тұтынылады. өзінің құның жаңадан жасалған өнімге толықтай көшіріледі. Негізгі құралдар ғылыми негізделген жіктемесі алға қойған мақсатқа жету үшін маңызды шарт болып табылады

Еңбек заттары адам еңбек процесіеде еңбек құралдарының көмегімен әсер ететін заттар. Олар бір рет қана қатысады, толығымен тұтынылады және өзідернің құнын өнім құнына көшіредіБосалқы бөлшектер немесе сервистік қызмет көрсету әдетте босалқылар ретінде ескеріледі және пайдада немесе залалда оның пайдаланылуына қарай танылады. Алайда, ірі босалқы бөлшектер және резервтік жабдық, егер ұйым оларды бір кезеңнен астам мерзім ішінде пайдалануды ұйғарса, жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар ретінде сыныпталады. Осы Стандарт тану бірлігін, яғни жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісі нені құрайтынына ұйғарым жасамайды. Осыған байланысты ұйымдағы нақты міндеттемелерді тану өлшемдерін қолдану білікті пайымдауды талап етеді. Кейбір жағдайларда жекелеген шағын объектілерді, мысалы, үлгілерді, құралдарды және мөртаңбаларды біріктіріп, осы өлшемдерді олардың жалпы құнына қолдануға болады. Осындай жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтарды сатып алу қолда бар нақты жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтар объектісін пайдаланудан алынатын болашақ экономикалық пайдалардың ұлғаюына тікелей байланысты болмаса да, ұйымға тиесілі басқа активтерді пайдаланудан алынатын болашақ экономикалық пайдаларды ұйымның алуы үшін қажет болуы мүмкін. жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдықтардың осындай активтері активтер ретінде танылуы мүмкін, өйткені, егер осы объектілер сатып алынбаған болса, алынуы мүмкін болатындардан тыс тиісті активтерден ұйымның болашақ экономикалық пайдалар алуын қамтамасыз етеді.