avangard-pressa.ru

Ііі. діти віком 1 - 2 роки - Психология

№ Медичні заходи 1 рік 3 міс. 1 рік 6 міс. 1 рік 9 міс. 2 роки пед. м/с пед. м/с пед. м/с пед. м/с інші спец. 1. Акушерський анамнез (перебіг даної та попередніх вагітностей, пологів) + 2. Генеалогічний анамнез та стан здоров'я батьків + 3. Соціальний статус сім'ї + 4. Аналіз та оцінка частоти, тривалості та тяжкості гострих захворювань дитини за минулий період + + + + 5. Антропометрія + + + + 6. Оцінка фізичного розвитку + + + + 7. Наявність знаку БЦЖ та його оцінка 8. Діагностика та оцінка нервово-психічного розвитку Оцінка НПР: - зорові орієнтувальні реакції; - слухові орієнтувальні реакції; - емоціональні реакції; - загальні рухи; - голосові реакції; - рухи рук; - навички; - активна мова; - розуміння мови; - дії з предметами гри; - сенсорний розвиток; - навички самостійності; - конструювання; - образотворча діяльність. + + + + + + + + 9. Діагностика та оцінка функціонального стану органів і систем + + + + - виявлення скарг; + + + + + + + + - вимір та оцінка даних щодо температури тіла, частоти серцевих скорочень, частоти дихання, рівня артеріального тиску, пульсу на променевій та бедреній артеріях; + + + + + + + + - оцінка адекватності поведінки дитини + + + + + + + + 10. Огляд дитини по органах і системах + + + + 11. Оцінка результатів лабораторних та інших методів дослідження (аналіз калу на яйця глистів) + 12. Огляд спеціалістів - стоматолог + 13. Визначення групи ризику: + а) за даними акушерського анамнезу; + б) за даними генеалогічного анамнезу; + в) за соціальним фактором. + 14. Діагноз, група здоров'я + + + + + 15. Рекомендації: - санітарно-гігієнічні умови; + + + + + + + + + - режим; + + + + + + + + - вигодовування і харчування; + + + + + + + + - фізичне виховання і загартовування; + + + + + + + + - виховання; + + + + + + + + - рекомендації щодо профілактичних щеплень; + + + + + + - профілактика пограничних станів; + + + + + + - лабораторні дослідження (аналіз калу на яйця глистів); + - консультації спеціалістів; * * - немедикаментозні і медикаментозні методи корекції відхилень у стані здоров'я дитини (при їх наявності); * * * * *

ІV. Діти віком 2 - 3 роки

№ Медичні заходи 2 роки 6 міс. 3 роки пед. м/с пед. м/с інші спец. 1. Акушерський анамнез (перебіг даної та попередніх вагітностей, пологів) + 2. Генеалогічний анамнез та стан здоров'я батьків + 3. Соціальний статус сім'ї + 4. Аналіз та оцінка частоти, тривалості та тяжкості гострих захворювань дитини за минулий період + + 5. Антропометрія + + 6. Оцінка фізичного розвитку + + 7. Діагностика та оцінка нервово-психічного розвитку Оцінка НПР: - зорові орієнтувальні реакції; - слухові орієнтувальні реакції; - емоціональні реакції; - загальні рухи; - голосові реакції; - рухи рук; - навички; - активна мова; - розуміння мови; - дії з предметами гри; - сенсорний розвиток; - навички самостійності; - конструювання; - образотворча діяльність. + + + + 8. Діагностика та оцінка функціонального стану органів і систем + + - виявлення скарг; + + + + - вимір та оцінка даних щодо температури тіла, частоти серцевих скорочень, частоти дихання, рівня артеріального тиску, пульсу на променевій та бедреній артеріях; + + + + - оцінка адекватності поведінки дитини + + + + 9. Огляд дитини по органах і системах + + 10. Огляд спеціалістів - логопед + - стоматолог + 11. Оцінка результатів лабораторних та інших методів дослідження (аналіз калу на яйця глистів, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі) + 12. Визначення групи ризику: + + а) за даними акушерського анамнезу; + + б) за даними генеалогічного анамнезу; + + в) за соціальним фактором. + 13. Діагноз, група здоров'я + + + 14. Рекомендації: + + + - санітарно-гігієнічні умови; + + + + + - режим; + + + + + - харчування; + + + + - фізичне виховання і загартовування; + + + + - виховання; + + + + - рекомендації щодо профілактичних щеплень; + + - лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз калу на яйця глистів); + - консультації спеціалістів; * - немедикаментозні і медикаментозні методи корекції відхилень у стані здоров'я дитини (при їх наявності); * * *

V. Діти віком 4 - 7 років

№ Медичні заходи 4 роки 5 років 6 років 7 років Педіатр Медсестра ін. спеціалісти Педіатр Медсестра ін. спеціалісти Педіатр Медсестра ін. спеціалісти Педіатр Медсестра ін. спеціалісти 1. Збір і оцінка даних за період, що передує огляду + + + + 2. Антропометрія (вага, зріст, окружність грудей) + + + + 3. Вимір ЧСС, частоти дихання, артеріального і тиску, пульсу на променевій та бедреній артеріях; + + + + + + + + 4. Визначення порушень опорно-рухового апарата + + + + + + + + 5. Визначення гостроти зору + + + + 6. Дослідження органа слуху (шепітлива промова) + + + + 7. Аналіз частоти, тривалості та тяжкості перебігу гострих захворювань + + + + 8. Аналіз частоти загострень перебігу хронічної патології та тяжкості перебігу загострень * * * * 9. Аналіз перебігу поствакціонального періоду + + 10. Огляд дитини по органах і системам + + + + + 11. Планові огляди фахівців - Офтальмолог + - Отоларинголог + - Хірург-ортопед + - Ендокринолог + - Стоматолог + + + + - Логопед + - Психіатр + - Психолог + 12. Направлення на лабораторні дослідження: - аналіз крові на цукор + - загальний аналіз крові + - загальний аналіз сечі + - аналіз калу на яйця глистів + + + + 13. Висновокпро стан здоров’я дитини: + + + + + + - діагноз + + + + + - фізичний розвиток + + + + + - нервово-психічний розвиток + + + + + - функціональна готовність до навчання у школі + + + - група здоров'я + + + + + - медична група здоров'я по фізкультурі + + + 14. Рекомендації: + + + + + - режим + + + + + + + + - харчування + + + + + + + + - фізичне виховання і загартування + + + + + + + + - психолого-педагогічні заходи + + + + + - рекомендації з профілактичних щеплень + + 15. Направлення на диспансеризацію за формою 030/о * * * * 16. Направлення на лабораторні й інші методи дослідження: - загальний аналіз крові; - аналіз крові на цукор; - загальний аналіз сечі; - загальний аналіз калу на яйця глистів + + + + + + + 17. План диспансерного спостереження (частота оглядів педіатром, лікарями-фахівцями, лабораторне обстеження * * * * * 18. Відновне лікування (у дітей із хронічною патологією, після важких гострих інфекційних і неінфекційних захворювань) * * * * *