avangard-pressa.ru

ІІІ. Діагностичні програми та схеми променевого дослідження при ураженнях печінки, жовчних шляхів. - Медицина

При

вогнищевих

ураженнях на перший план виходять ультразвукові і комп’ютерно-томографічні дослідження. При їхній недостатності прибігають до методів штучного контрастування – холецистографії, холеграфії, холангіографії, ендоскопічної ретроградної панкреатохолангіографії, ангіографії. При

дифузних

ураженнях печінки зростає значення сцинтиграфії. Оцінку біохімічних процесів у печінці проводять за допомогою радіоімунного визначення гормонально-активних речовин і ферментів. Це класична загальна тактична схема. Але при окремих синдромах лікар може змінювати її, виходячи з даних анамнезу, клінічного огляду, результатів лабораторних і інструментальних досліджень.

Провідні променеві дослідження при захворюваннях печінки,

Жовчного міхура і жовчних шляхів

Мета обстеження Провідні променеві методи Загальна оцінка морфології печінки Сонографія, КТ Дослідження функції ретикулоендотеліальної системи печінки Гепатосцинтиграфія Дослідження жовчовидільної функції печінки Гепатобілісцинтиграфія (холесцинтиграфія) Жировий гепатоз КТ Вогнищеві ураження печінки Сонографія, КТ Оцінка морфології жовчного міхура Сонографія Визначення аномалій жовчного міхура Холецистографія Діагностика жовчнокам’яної хвороби та холециститів Сонографія, холеграфія Дослідження жовчних проток Холеграфія, ЭРПХГ, транспарієтальна холангіографія Виявлення розширення жовчних проток Крізьшкірна крізьпечінкова холангіографія Дифференціація печінкової та механічної жовтівниці Холецистографія, МРТ Вивчення концентраційної функції жовчного міхура Холеграфія Вивчення моторики жовчного міхура Холецистографія, сонографія Наявність дуоденального рефлюксу Холецистографія, Сцинтиграфія Система печінкової артерії Целіакографія Система воротної вени Целіакографія, портографія Печінкові вени Сонографія, гепатографія

ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ

ПУХЛИННИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ

Й етап

Й етап

Й етап

СИНДРОМ:

«ВОГНИЩЕВЕ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ»

Основна:

1. Вибрані лекції з радіонуклідн6ої діагностики та променевої терапії за ред. Проф.. А.П.Лазара. „нова книга”, Вінниця.2006. 197с.

2. “ Рентгенодіагностика” за ред. В.І.Мілька, Т.В.Топчій, А.П.Лазар, та інш. , “нова книга”, Вінниця. 2005 р.

3. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. “Основи променевої діагностики”, Чернівці, 2005 рік.

4. Общее руководство по радиологии. Редактор Х. Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МІСЕК 1995 г.

5. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская радиология" М.: "Медицина", 2000.- 640с.

6. Пособие по ядерной медицине. Под ред. Т.П.Сиваченко. К.: «Вища школа», 1991.-535с.

7. Променева діагностика. За ред. Г Ю Коваль.- К.: ОРБІС, т.І,т.2 1998.- 535с.

Додаткова:

1. Руководство для врачей, направляющих пациентов на радиологическое исследование. Критерии выбора метода изображения. (Адаптировано Европейской комиссией и экспертами, представляющими Европейскую радиологию и Ядерную медицину. Согласовано с Европейской комиссией). МЗ Украины 2000. - 104 с.

2. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская рентгенология и радиология" М.:"Медицина", 1995.-496с.

3. Лазар А.П. Радіаційна медицина. - К.: Здоров'я, 1993. - 221с.

4. 0СПУ-2000.

5.

НРБУ 1998.