avangard-pressa.ru

І. аналіз аналогів та прототипів - Литература

Пояснювальна записка

До проекту з дисципліни Дизайн проектування

«РОЗРОБКА ЮВІЛЕЙНОГО ВИДАННЯ «КОБЗАР»

ппппппппппппппппппппппаппаааааппаааппппппВиконала

ппппппппппппппппппппппппапааааапаааппппппстудентка групи М5ГДР

пппппппппппппппппппппппаппаааппаапаааппппДарина Краєва

ппппппппппппппппппппппппппапааапааппаааппПеревірив

пппппппппппппппппппппппппппаааааааааппппппроф. Микола Єлізєв

Київ – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………….…….....3

1. Аналіз аналогів і прототипів………………………………….……..…....5

2. Розробка власної концепції ювілейного видання "Кобзаря"……..…...10

3. Методика виконання………………………………………………...…...12

4. Економічний та технічний розділи………………………………...…....16

ВИСНОВКИ………………………………………………………………...20

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА……………………..……………………….22

ДОДАТКИ…………………………………………………………………...23

ВСТУП

Цьогорічним завданням з дисципліни «Дизайн проектування» є: розробка ювілейного видання славнозвісного «Кобзаря», приурочено до 200-річчя. Завдання, перш за все, полягає у проектуванні неповторного стильового рішення для зовнішнього оформлення багатосторінкового видання, відповідної тематики, а також розробки його внутнішнього декоративного наповнення: буквиць, заставок і кінцівок, ілюстрацій тощо.

Завдання такого роду мають пряме практичне значення для студентів спеціалізації «Графічний дизайн», оскільки в процесі виконання студент навчається вирішувати комплекс проблем, пов’язаних з вибором і обґрунтуванням образотворчих засобів, а також технологіями, необхідними для їх серійного відтворення. Розвивати здібності до порівняння, узагальнення та класифікації отриманої інформації для розв'язання конкретного завдання. Створення студентом будь-якого дизайн-проекту формує навички самостійного ведення проектно-пошукової діяльності та оформлення наукової документації.

Історія книги тісно пов'язана з історією образотворчого мистецтва і графіки, тому саме художникам належала помітна роль у створенні рукописних книг. Вони були творцями і шрифту, і прикрас, і малюнків.

Художник, засобами образотворчого мистецтва, втілює ідейно-художній задум, створює художньо-декоративний вигляд книги.

Художник повинен не тільки знати шрифти і вміти використовувати їх, але також вміти їх видозмінювати, створювати нові - відповідні його задумом, стилем книги, характером літературного твору. Працюючи над ілюстрацією, художник повинен чітко уявляти собі, як вона буде поєднуватися з смугою набору на сусідній сторінці, яким буде розворот книги.

В даний час існують різні види літератури та різні типи книг, призначення та коло читачів яких визначає тираж, формат, ступінь і характер оформлення. Художня література - найбільший розділ у книговидавництві, вона тісно пов'язана з образотворчим мистецтвом, тому добре оформляється і ілюструється. Книги для дітей славляться багатством оформлення, великими форматами, чітким, легким для читання шрифтом. Політична література, як правило, оформляється у простих і суворих тонах, де в якості ілюстративного матеріалу не рідко виступають фотографії. Науково-технічна література (підручники і словники) оформлена скромно, якщо не сказати скупо. Спеціальні видання становлять особливу групу, яка називається - Бібліофільські. Оформлення і ілюстрування таких видань доручається найкращим майстрам. Використовуються рідкісні і дорогі матеріали, які не застосовуються для масових видань.

Актуальність роботи полягає в тому, що книга є однією з найважливіших духовних потреб сучасної людини, в ній органічно поєднується праця як художника, так і видавничих працівників і поліграфістів. Тільки гармонійна праця цих людей створює повноцінну книгу. А особливо цінною є така книга як "Кобзар", адже один із найвідоміших і найславетніших українців минулого, Тарас Григорович Шевченко є відображенням поневоленого українського духу і у його віршах закуті яскраві відблиски справжньої української душі.

І. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ ТА ПРОТОТИПІВ

Проектування будь-якої продукції або послуги – це пошуково-творчий процес переосмислення вивченої та дослідженої інформації [1]. Опираючись на вище наведений тезис, перед тим як переходити до саме проектування необхідно дослідити і вивчити основні поняття із зіданої теми. Тож, для початку необхідно більш детально розглянути тематику завдання.

Книжкова графіка - один з видів графічного мистецтва. Сюди відносяться, зокрема, книжкові ілюстрації, віньєтки, заставки, буквиці, обкладинки, суперобкладинки і т. п. З рукописною книгою з древності та середньовіччя багато в чому пов'язана історія малюнка, а з друкованою книгою - розвиток гравюри та літографії. У стародавньому світі з'явився шрифт, також відносяться до графіку, оскільки сама по собі буква є графічним знаком.

Книжкова графіка - мистецтво що вимагає багатогалузевих знань. Серед яких не тільки мистецтво шрифту і композиції, а й класичні засади формування друкованого видання, що створювалось багато століть поспіль. Отже, необхідно розглянути основні поняття книжкової графіки.

Книга складається з таких елементів як [2]:

Обкладинка - художнє рішення покриття книжки, в якій укладено книжковий блок. Рішення обкладинки має бути умовно-декоративним, ясним, надавати книзі гарний зовнішній вигляд, але в той же час давати точну характеристику книжки, розкривати її основний сенс, стиль і образний лад. На обкладинці мають бути шрифтові елементи, що відображають основні заголовкові дані.

Титульний лист - права половина першого розвороту книги. Титул містить складніші шрифтові елементи, що пояснюють заголовні і видавничі дані. Якщо на лівій сторінці першого розвороту поміщається ілюстрація, чи друкується портрет автора, така сторінка називається фронтисписом. Малюнок на титулі застосовується порівняно рідко і має більше декоративне значення.

Шмуцтитул називаються окремі листи, якими відкриваються частини, розділи книги. На шмуцтитул поміщається заголовок і нескладний орнаментальний мотив чи малюнок.

Суперобкладинкою називається художньо вирішена паперове покриття книжки поверх обкладинки. Головне завдання - привернути увагу до книги і на деякий час оберегти обкладинку від ушкодження.

Ілюстрації - це малюнки, образно розкривають літературний текст, підлеглі змісту і стилю літературного твору.

Заставка - невелика композиція орнаментального характеру або у вигляді малюнка, відкриває який-небудь розділ тексту.

Кінцівка - невеличкий малюнок чи орнаментальний мотив, завершальний останню сторінку якого-небудь розділу або всієї книги.

Ініціал - початкова буква в тексті книги, створена художником.

Спуском чи спусковий смугою - називають першу сторінку тексту книги, зазвичай прикрашену заставкою або буквицею.

У Росії перші рукописні книги із зображеннями з'явилися в 10в. Широкому розповсюдженню книги сприяв винахід в середині 15 століття книгодрукування.

Особливістю сучасної книжкової графіки є її зв'язок з поліграфією, її залежність від рівня і культури праці поліграфічного виробництва. Завдання книжкової графіки поділяються:

- Оформлення книги - зовнішній вигляд, мальовані шрифтові елементи, композиційна побудова текстового набору і т.д.

- Ілюстрування книги - образне розкриття літературного тексту за допомогою малюнків.

У графіці поширені штрихові і тонові ілюстрації. Зустрічаються ілюстрації, виконані в об'ємно-просторовому плані і умовно-площинний трактуванні. Так само існують свої принципи розробки світлотіні, обсягів і перспективи, свої масштаби і прийоми композиції. Ось чому звичайні графічні станкові твори, якщо їх навіть зменшити до книжкових форматів не можуть служити ілюстраціями і будуть лише репродукціями, вклеєними в книгу. Необхідно підкреслити особливо видатну роль торцевої гравюри на дереві в мистецтві книги.

Отже, було розглянуто і вивчено основні поняття книжкової графіки. Наступним кроком має бути предпроектний аналіз. Аналіз аналогів і прототипів – надзвичайно важливий пункт у процесі проектування будь-якої концепції або продукції. Ідеї не виникають із нікуди, вони моделюються із засвоєного та ретельно переосмисленого матеріалу [1].

З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне. До таких належить «Кобзар», книга, яку народ український поставив на перше місце серед успадкованих з минулого націо­нальних духовних скарбів.

Власне «Кобзар», яким його тепер знає увесь світ, склався не відразу. Перше видання було здійснено в Петербурзі в 1840 році за сприяння Євгена Гребінки. У цей «Кобзар» тоді ввійшло лише 8 творів Тараса Шевченка: «Перебендя», «Катерина», «Іван Підкова», «Тополі», «Думка», «До Основ'яненка», «Тарасова ніч» і вірш «Думи мої, думи мої», що написана спеціально для цього збірника і є ніби епіграфом не лише до цього видання, а й до усієї творчості Т.Г. Шевченка. Вихід цього «Кобзаря», навіть урізаного царською цензурою, — подія величезного літературного і національного значення.

У світі збереглося лише декілька примірників першого «Кобзаря» (1840), тому один з них є гордістю черкаського музею. У музеї експонується ще одне прижиттєве видання поета — «Кобзар» 1860 року, що був надрукований коштом цукрозаводчика і мецената Платона Симиренка (з ним Тарас Шевченко познайомився під час своєї останньої подорожі по Україні 1859 року, зокрема перебуваючи у вотчині останнього Млієві). Симиренко виділив для видання «Кобзаря» 1100 карбованців, відтак це видання вийшло значно повнішим за попередні (17 творів і портрет Шевченка).

Саме тому же протягом майже 200 років українці шанюуть "Кобзар". Тому існує незліченна кількість перевидань у різному оформленні, приурочених до свят або просто спроектовані заради українського відродження. Із усього багатства вирішення "Кобзаря" хотілося б розглянути 3 різних. Так, наприклад, класичного (див. дод. 1), сучасного (див. дод. 2), бібліофільного (із використанням складних різблень, змішаних технік, ювелірних робіт) (див. дод. 3).

Перше видання є прикладом класичного декорування обкладинки книги -червоний колір, тиснення, імітація позолоти. Загальна композиція виважена, симетрична. Таке рішення має право на існування, проте, опираючись на урочистість події, є необхідність пошуку більш творчих рішень.

Наступний приклад є відображенням естетичного рішення у сучасній книжковій графіці. Площина формується колірними плямами, використана техніка колажу зображень засобами комп'ютерної техніки, що лаконічно поєднуються із загальним шрифтовим рішенням.

Останній приклад є одним із можливих рішень сформованим на класичних засадах декорування книги ювелірними металами, каменями та ін. Така техніка дає можливість досягнення дорогоцінності книги, підкреслення її цінності. Дана техніка чудово підійде до такого урочистого свята як 200-річчя кобзаря. Проте, її коштовність завелика і виключає масовості відтворення. тому було вирішено комбінувати засади бібліофільного оформлення книги із комп'ютерними технологіями, задля забезпечення урочистості і ошатності із можливістю подальшого тиражування. Що і буде розглянуто у наступному розділі.