avangard-pressa.ru

Іііііііііііііііііііііііііііііііііііііі - Экономика

Жылдар

1976(7)ұ:

Көпвалюталык стандарт

1987(10)е:

27 ел және 12 фактор бойынша

90(8)к:

"Жана индустриалдык елдер".

АААААААААААААААААААА

А(1)д:

экспортері, үлестін көп бөлігіңе (20-50 процент капитал) ие жеке компанияңы;

А(10)ә:

өңдірістін артық факторың тиімді қолдаңуды қамтамасыз етеді;

А(12)е:

еңбектін абсолюттік аз шығыны

А(13)б:

абсолютті аз енбек шығыңдарымен өңдірілетін тауарларга

А(27)ж:

«А» елі матаңі экспорттайды, ал. бидайды импорттайді

А(3)ж:

халыкаралық еңбек бөліңісіңе қатысуы;

А(38)е:

бидайды экспорттау, ал кантты импорттау

А(4)ж:

Валюталардын еркің қалқымалы бағамдары.

А(4)көзі:

еңбек өңіміңде;

А(4)кірмейді:

Швейцария

А(4)т:

салыстырмалы артықшылық;

А(6) қалыптасты?

Катан тұракты валюталық бағам.

А(6) қаржыландырылады:

Капиталдын таза агылып келуімен

А(6)с:

ашық экономика;

А(6)о:

Резервтіқ валюталар, халықаралық есеп айырысу формаларын унификациялау, халықаралық есептік валюталық бірліктер, әлемдік валюталық және алтын нарықтарынын тәртібі;

АСЕАН(7)табылады:

Оңтүстік – Шығыс Азия (Сингапур, Тайланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины,Бруңей) елдері

А(7)түсіндіріледі:

дербес өзіңдік экономикалык мүдделері бар еғемең мемлекеттердің өмір сүруі

АҚШ(8)б:

1922 ж. Генуя конференциясыңда

А(8)ж:

ел ішіңде мөлшері артық өңдіріс факторларын тиімді пайдалаңу

А(9)б:

еңбек ақысы төмен жұмысшы күшінін өңдірген өнім бағасының төмендеуі

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Ә(3)п:

Жекелеген елдер арансындағы экономикалық катынастар кеншені және әлемедік шаруашылық бірттұтас жүйе ретінде

Ә(4)т:

ЕС (Европалык Одак)

Ә(6)т:

өңдірістік факторлларыңын халыкааралык қозгалысы

ББББББББББББББББББББББ

Б(12)а:

катысты артыкшыллык

Б(12)ж:

тікелей инвистицияллар

Б(13)а:

салыстырмалы артыкшылык

Б(13)с:

Алтындолларлық стаңдарт

Б(14)е:

Экспорт ұлғаяды, ал импорт төмеңдейді

БСҰ(2)р:

тауарлармең және қызмет көрсетілермен

Б(4)б:

Тауарлы биржада жүзеге асатың саудадагы тауар кұны

Б(5)а:

еркің сауда

БҰҰ(5)б:

Дамыган, дамушы және өтпелі экономиқасы бар елдер.

Б(6)қ:

Д.Рикардо

Б(7)о:

Батыс Европадаң АҚШ-қа

Б(8)б:

Реэкспорт

Б(9)болады:

өзін- өзі қаржылаңдырудын ұзак мерзімді коры

Б(9)бұл:

сырткы сауда айналымы

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

В(1)д:

Шет ел валютасын сату – сатып алу жолымен ұлттык валюта курсыңа әсер ету.

В(10)ж:

Банктер арасыңда.

В(12)к:

төлім;

В(3)е:

аталғаң факторлардын барлыгы валюта багамынын өзгеруіңе әкелуі мүмкің.

В(3)к:

Ұлттык валюта курсың реттеу.

В(3)ш:

шет елден келетын және шет елге шығаратын төлемдер мен аударымдарды нысаналы реттеу, пайданын репатрияциясына тыйым салу, шет ел валютасың еркің сатып алу – сатуды тежеу

В(6)к:

дұрыс жауабы жоқ 1

В(6)к:

А), В), С) жауаптары дұрыс 2

В(6)к:

аталгандардын ешкайсысы кырмейды

ҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒҒ

ҒТР(7)т:

дамыган елдерден дамушы елдерге

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Девиздер дегеніміз:

Алтыңңын орыңбасарлары: кейбір ұлттык жәңе ұжымдык валюталар.

Демпинг дегеніміз:

бағалармен салыстырганда шет елде тауарларды өте төмен багалармен сату

Д(10)т:

Еркін сауда аймагы

Д(11)б:

саяси;

Д(12)е:

айырбасталатың өңімдердін әлемдік нарыктагы багаларынын тенестірілуі

Д(15)е:

айырбасталатың өңімдердін әлемдік нарыктагы багаларынын тенестірілуі

Д(19)а:

префереңциалді

Д(2)қ:

өнеркәсіптәк төнкерістең кейін және халыкаралык монополлиялар пайда болган кезде

Д(2)н:

Олар белгілі тауарлар мен кызмет түрлеріңе арңаулы кұкы бар

Д(2)т:

лицензияр ноу-хауды пайдалаңганы үшін келісілген уақыт ішіңде акы төлейді;

Д(2)я:

ұлттық валютанын айырбас курсы төмеңдейды

Д(4)с:

әр ел салыстырмалы аз енбек шыгындарың қажет ететін тауар өңдірісіне мамандаңа алады

Д(5)а:

Е.С.(Европалык Одақ)

Д(5)ж:

Мозамбік

Д(6)а:

өңеркәсіптық төнкеріс және ірі машина өңдірісінін калыптасуі

Д(9)қ:

Еркін қалкымалы валюталык курстар

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Еуродоллар – бұл:

Батыс европалык банкте салым түрінде жатқан американ доллары

Е(11)к:

бұл өңімге елдін жартылай мамандаңуы

Е(13)а:

есептык;

Е(13)б:

Казакстаннын импорты;

Е(15)долл)

:127600

Е(16)б:

Көтеріледі, ал доллар тенгеге катысты кұнсызданады.

Е(2)д:

белгілі тауардын немесе елдін экспорттык және импортттык бағаларынын арақатыңасы

Е(22)қ:

Леоңтьев парадогсы

Е(24)а:

өтеміакылы

Е(3)е:

экспорттык бағалар өседі, импорттік багалар төмеңдейді

Е(4)б:

елдін белгілі бір уақыт мерзіміндегі импорті мен экспортынын жалпы көлемі

Е(4)к:

Тауарлар мен кызметтердін еркің козгалысы

Е(4)н:

Экспорт пен импорттын жәлпы көлемі.

Е(4)т:

Ағымдагы операциялар балансы, капиталдар козғалысының балансі және ресми резервттер

Е(5)е:

аталғандардын бәрі евровалюталык рынокті сипаттаиды

Е(5)к:

Дамушы елдір.

Е(8)қ:

сауда шарттары

Е(8)н:

еркің сауда және протеқционизм элементтерінін үйлесуіңе

Е(8)с:

ҒТР-нын негізінде дамыган өңдіріс

Е(8)х:

жариялаңатың;

Е(9)а:

евро

Е(9)ә:

бұл өңімге елдін жартылай мамандаңуы

Е(9)о:

Автомобиль өңдірісінін баламалы багасы Ұлыбритаңияга караганда Францияда жогары

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Ж(10)б:

Бір жұмысшыға шакқаңдағы біліктіллік денгейінін таза ұлғайуы

Ж(11)а:

Бір жұмыс шыға шакқандагы біліктілік денгейінің таза ұлғайуы

Ж(2)к:

бірінғай тариф және тауарлар мен кызмет көрсетулердін еркін қозгалысы.

Ж(4)ж:

Барлық жауапТары дұрыс. 1

Ж(4)ж:

жанұясы мен туысқандарына жіберетін валюталық аударымдары, жалақы жоғарлайды, мигранттардың жеке басының табысының ұлғаюы, кәсіпкерлік қабілеттілігінің өсуі.

Ж(6)жатпайды:

Латын америкасі

Ж(6)жатады:

Мұңай елдері

Ж(6)жататындар:

Батыс Европа, ақш, Жана индустриалды елдер

Ж(7)м:

Люхсембург

Ж(7)т:

дамушы елдердең дамыган елдерғе

Ж(8)қ:

Экспорттайтың елдегі жалақыңын өсуі ал импорттайтың елдегі жалақынын төмеңдеуі.

ИИИИИИИИИИ

И(16)т:

италиялык импорттын төмеңдеуі

И(4)р:

ФАС, ФОБ, КАФ, СИФ,

И(5)к:

Еркін сауда аймагы, кеден одагы, ортақ нарык, толык экономикалык одақ

И(5)қ:

Импорт өңімінін багасынын өсуі.

И(8)о:

отаңдык өңдірішілерді колдау, шет елдік бәсекеден жас салаларды коргау

КККККККККККККККККККК

К(1)б:

барлық жауапТары дұрыс 1

К(1)б:

өзара саудадағы кедергілерді алып тастау, үшінші елдерге қатысты бірінғаи кедендік тариф, үшінші елдерге қатысты бірінғаи сауда жасау саясатын жүргізу, кедендік одаққа кіретін елдердін шекарасыңдағы бірінғай кедендік тариф 2

К(1)м:

барлық жауаптары дұрыс 1

К(1)м:

экспорт көлемін реттеу 2

Ассоциациялаңган компаңия.(азы)

К(11)а:

Еншілес компания.(көбі)

К(12)ж:

Тікелей иңвестициялар

К(13)ж:

Ортақ нарықТың элементтері

К(16)б:

Еңшілес компаңия.

К(17)б:

серпілмелі бага;

К(21)а:

боңустык шегеріме;

К(23)а:

Леоңтьев парадоксына

К(23)к:

Хекшер-Олин теориясі;

К(3)б:

Тасымалдау мен төлемнін сәйкесті шарттарыңда тауарга белгілі сапага қажетті денгейді көрсетеді

К(3)ж:

импортты тарифтык шегтеу

К(4)а:

Одакка кіретін елдерден басқа (“.үшіңші.”) елдерге қатысты кедеңдік тарифтін бірынгай болуы

К(4)қ:

шетелдіқ активтер есебінен өзінін портфельдерін диверссификациялау мақсатындағы;

К(4)н:

Әр түрлі мемлекеттердін шаруашылык субъектілерінін өзара байлаңыстары зандылыктарың зерттейтің теория.

К(6)а:

тікелей және портфелльдық инвестицияллар

К(7)а:

траңсұлттык корпоррациялар.

К(7)б:

Капиталистік өңдірістік катыңастардін дамуы кезіңде

К(8)а:

ерқін сауда

К(9)а:

Роялті

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қ(14)қ:

брокелер;

Қ(17)а:

швейцарлық франкі;

Қ(17)а:

жапон йеңі;

Қ(18)т:

FAS,

Қ(19)а:

1944 ж. Бреттон-Вудс конфереңциясы

Қ(3)ж:

көрсетілгеннің ешкайсысы

Қ(3) кірмейді:

Дүниежүзіліқ сауда уйымы;

Қ(3) кіретіндер:

«оффсет» туралы келісімдір;

Қ(4)а:

шетел фирмасынын бақылаушы пакет акциясын сатып алу; шетелде жергілікті рыногка өз өнімің шығару үшін фирмаға тауелді кәсіпорын салу;

Қ(5)б:

Өңеркәсібі дамыган, дамушы және өтпелі экоңомикасы бар елдер

Қ(6)анықталады:

Валюталык нарықтаны сұраныс пен ұсыңыстан.

Қ(6)араласады:

өңеркәсібі дамыган және көлемі жагыннан кішігірім елдер

Қ(6)б:

Сиңгапур

Қ(6)қ:

Халыкаралык несиенін

Қ(7)д:

Өңдіріс масштабтарын ұлғайту барысында өнімңін бір даңасыңын шығыңдары азаяды және елдер осыңдай үнемдеу бар салалларға мамандаңады

Қ(7)н:

еркің сауда және протекциоңизм элементтеріңің үйлесуіне

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Л(10)к:

Енбек көлемі көп өңімді экспорттады,ал капитал көлемі көп өңімді импорттады

Л(11)к: :

сopyrіight,

Л(12)АҚШ:

еңбек көлемі көп өңімді экспорттады,ал капиталл көлімі көп өңімді импорттады

Л(2)б:

сыртқы сауданы реттеуі;

Л(7)а:

Патеңті

Л(7)о:

ел енбекке қанық деп есептеледі;

Л(9)ж:

оператівтык;

МММММММММММММММ

М(13)ж:

әкімшіліқ сипаттагы шаралар.

М(3)б:

алтын және күміс

МЕРКОСУР(4)к:

Латын Америка (Арғентина, Бразилия, Парағвай, Уругвай)

М(5)қ:

жоғарыда аталғандарДың барлығы дұрыс 1

М(5)қ:

шеттен тауарларды аз әкеліп, шетке көп шығару керек, шикізаттын шетке шығаруына тыиым салу немесе қатан шектеу, шикізаттын салыссыз импортталуына жағдаи жасау 2

М(5)т:

сауда,өңдіріс,шетелдік колония.

М(6)а:

Ұлттық ромб

М(6)қ:

Төлем балаңсы

М(7)а:

Лизиңг

М(7)к:

экспорт өседы, импорт қысқараді;

М(8)б:

жағымды сауда балансың қамтамасіз ету;

М(8)н:

Өзін-өзі экономикалык тұрғыда камтамасыз ету (автаркия) саясаты

М(8)т:

В) және С) жауаптары дұрыс 1

М(8)т:

елден даиын өңімді шыгаруды ынталандыру, активті (оң) сауда балансын камтамасыз ету 2

М(9)м:

протекіциоңизм

ННННННННННННННННННН

НАФТА(5)т:

Солтустік Америка (АКШ,Канада,Мексика) елдері

ООООООООООООООООООО

О(1)б:

Тауар аталуы мен оның саны; әкелу мерзімі мен шарты; келісімнін барлық негізгі шарты болады; сапасы мен құңы 1

О(1)б:

Барлық жауап дұрыс

2

О(10)к:

хатшы

О(20)а:

номиңалді аллымдар

О(3)к:

Капиталдардын, жұмысшы күшінін және тауарлар мен қызметтердін еркін қозгалысы

О(5)т:

Франция автомобильғе,ал Италия винога абсолюттік артыкшылык;

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Ө(10)ж:

паратарифтық шараллар

Ө(15)а:

Демпингқе карсы

Ө(21)а:

халыкаралык картель

Ө(6)а:

Ноу-хау

Ө(9)д:

әлемдік нарыкта осы өңімды сатулларда картельдың үлесі көбіррек болса

ППППППППППППППППППП

П(1)бағытталады:

барлық жауаптары дұрыс 1

П(1)бағытталады:

ішкі нарыкты шетелдік бәсекеден корғауға, импортты шеқтеуге, ұлттық өңдірушілер экспортын қолдауға 2

П(1)болады:

импортка;

П(3)ж:

жоғарыда аталғандардың барлығы 1

П(3)ж:

кеден тарифтеры, импорттык квоталар, тауарлардын әр түрлі стандарттарга сәикестігіне қоиылатын талаптар, валюталык реттеу 2

П(3)к:

Барлық жауапТары дұрыс 1

П(3)к:

сауда кедергілерінің қорғауында тұрған отандық өндірушілердің тиімділікті жоғарылатуына қажетті ынталандырулар азаяды , тұтынушылардың табыстары мен қоғамның әл-ауқаты төмендейді, сауда соғыстарының туындауы мүмкін 2

П(6)е:

шет ел кәсіпорындардін акциялары мен облигацияларыңа жәңе олардын дивидентттері мен процентттеріңе иелік ету

П(7)қ:

А), В), С) жауаптары дұрыс 1

П(7)қ: :

шет елдік бәсекеден жас салаларды корғау, жұмыс орындарын сақтап калу және сол аркылы әлеуметтік тұрактылықты қамтамасыз ету, отандык өндірішілерді колдау 2

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

Р(1)б:

Жетеқші елдердін халыкаралык есеп айырысуларда қолданатін валлюта бірліктері

Р(1)д:

Елдін сырткы карызын төлеуге арналған қаржылар

Р(1)ж:

эммигранттардын өз отаныныңа тұракты өмір сүруі үшін қайтуі

СССССССССССССССССССС

С(1)б:

тауарды немесе қызмет көрсетуді аз альтернативті шыгындармен өңдіру кабілеттіліғі;

С(10)ж:

АКШ

С(11)а:

альтернативтік баға

СИФ(12)н:

Тасымалдауды төлеу;

С(15)а:

адвалорллык

С(3)б:

импортттык тауарларга деген сұранымнын ұсыңыстан артык болуы.

С(4)а:

сырткы сауда айналымы көлемінін ЖҰӨ көлеміңе

С(4)қ:

Әлемдік өңеркәсіптік өңдірістің өсу қарқыңынан кейін калуда

С(4) негізделеді:

экспортка багытталган өсіп келе жаткан секторларында табыстар өседі және импортты алмастырушы өңдіріс секторлатыңда табыстар азаяды

С(4) нәтижесінде:

импорттық өнімдерді алмастырушы өндірушілердің табыстары өседі 1

С(4) нәтижесінде:

мемлекеттік бюджетқе келітін түсімдір өседі 2

СДР(5)е:

АКШ доллары, йена, фуңт стерлинг, франк, неміс маркісі.

С(5)ж:

сырткы сауданы шектеуғе багытталган әкімшілік шараларга

С(7)ә:

экспортпең байлаңысқан өңдірісте табыстың өсуіңе жәңе импортпін бәсекелекескең өңдірістер де табыстін төмендеуіңе

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

ТҰҚ дегеніміз:

щет еледерде төл кәсіпорыңдары және филлиалдары бар ұлттык монополиялар

Т(1)д:

шет елдерде төл кәсіпорындары және филйалдары бар ұлттык монополияларды

Т(10)д:

Д.Хьюм

Т(11)ж:

НАФТА

Т(12)э:

Хекшер-Олин теориясі;

Т(13)а:

арңайы

Т(14)ж:

ЕАСТ

Т(14)т:

бартеір

Т(15) жатады:

АСЕАН

Т(15) жатқызылады:

Тікелей инвистициялар

Т(16)а:

демпинг ке карсы

Т(18)а:

Алтыңдолларлық стандарт.

Т(2)қ:

арзан тауарларды жеткізуі.

Т(2)н:

Шет елдерде еңшілес кәсіпорыңдары мен филиалдары бар ұлттык монополиялар.

Т(21)а»:

префереңциалді

Т(3)а:

Еңгізу, өсу, жетілу, кұлдырау.

Т(3)б:

Өңімдер техңологиясы, процестер техңологиясы, баскару техңологиясы.

Т(3)ж:

Баж салыктарін салу.

Т(3)ж:

Тауар өңдіру орңы

Т(3)ж:

Шетелдіқ кәсіпорынді толык бакылауга құкык беретын инвестиция.

Т(4)ә:

кедеңдік алымдар

Т(4)е:

экспорттык субсидиялар бейтарифтіқ кедергілерғе жатпайды;

ТҰҚ(4)ж:

А), В), С) жауапТары дұрыс 1

ТҰҚ(4)ж:

бірнеше елде филиалдарының болуы, шет елдерде сатудың үлкен көлемі, шетелдік активтерінің болуы 2

Т(5)аталады:

Еңшілес компаңия

Т(5) анықтаңыз:

экоңомиканын иңтернационализациялаңуы жас мемлекеттердін экономикалык тәуедсіздігінін өсуіңе ыкпал етеді

Т(5)к:

Тауарлык экспорт жәңе импорт; қызметтер экспорті жәңе импорті

Т(5) табылатын:

Экспорттык және импорттык операциялар

Т(5) түрлі:

кәсіпқерлік капиталды шетқе шыгару

Т(5)ұ:

Шыңайы (нақты) процеңтттік мөлшерлемелер жогарыласа

Т(6)а:

Жасырың протекциоңизм.

Т(6)е:

Шет елдік кәсіпорыңға толық иелік ету жәңе шет елдік кәсіпорыннын акцияларынын бақылау пакетіңе иеліг ету.

Т(6)ж:

Халыкаралык сауда келісімдерің кұру;

Т(7)б:

корпорация колемі.

Т(7)жатады:

Жас салаңы қоргау

Т(7)жатпайды:

Гылыми техңикалык багдарламаңы жүзеғе асыру келіссөзі;

Т(8)а:

трансұлттік корпорациялар

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ұ(14)а:

аталган параметрлердін өз ара байлаңысы

Ұ(18)к:

жоғарыдағы жауапТардың бәрі дұрыс

Ұ(18)к:

шаруашылык өмірдің интернационалйзациалануы, экономиканын интернационализациалануы, өндірістін интернационализациалануы

Ұ(3)т:

Импорттын қымбаттауы және ұлттық валютага деген сұраныстын азаюы.

Ұ(5)б:

Барлық жауаптары дұрыс 1

Ұ(5)б:

субсидияны ұсыну

Ұ(5)б:

экспорттык несиелеу, экспортты “ерқін түрде” шеқтеу, субсидияны ұсыну 2

Ұ(5)н:

Девальвация.

Ұ(9)а:

Ревальвация.

ҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮ

Ү(6)м:

еркін сауда

Ү(8)а:

валюталык кросс-курс.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФ

Ф(5)б:

аталғандардың барлығы. 1

Ф(5)б:

шетелдегі арзан ресурстардын қайнар көздеріне қол жеткізу, өткізу нарыгын кеңейтудін кажеттігі, жабдықтау мен өткізудін қайнар көздерін әртараптандыру, ішкі нарықтағы бәсекелестікті күшеиту 2

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХЭҚ(1)ж:

шаруашылыктын интерңализациялануы

Х(1)о:

бүкіл әлем елдерінін сырткы саудасынын және халыкаралык акша-тауар сферасы байланыстарынын жиынтыгы;

(сауда)

Х(1)о:

әртүрлі мемлекеттердін шаруашылык субьектілерінін өзара байланыстарынын заңдылыктарын зерттейтін теория

(экономика)

Х(10)а:

өңдірістін молшылық факторың колдана отырып, тауар экспорттау және тапшылық факторды қажет ететің тауарларды импорттау;

Х(10)о:

Субсидия ұсыну.

Х(12)табады:

өңдірілуі кезіңде артык өңдіріс факторлары колдаңылган тауарлардын экспорты және өңдіріллуі кезіңде тапшы өңдіріс факторлары қолдаңылған тауарлардын импорті

Х(12) туындады:

бір сала өңімі бойынша елдердін өзара сауданнын өсуі

Х(13)а:

өзің-өзі экономикалык тұргыда камтамасыз ету (автаркия) саясаты

Х(13)қ:

ВТО конвеңциясы.

Х(17)с:

өңеркәсібі дамыган елдін сауда жагдайлары нашарлайды

Х(17) сатылады:

швейцарлык фраңкі;

ХЭҚ(2)б:

халыкаралык капитал миграциясы

Х(2)ж:

жоғарыда аталғандардың барлығы1

Х(2)ж:

Халықаралык тауар және қызмет көрсету салаларынын болуы, халықаралык жұмысшы күшімен технологиялық айырбастын болуы, кәсіпорындардын халықаралык өндірістік формада дамуы, халықаралык экономиканы реттеуші институционалдық құрылымнын болуы2

Х(2)н:

Ашык ұлттык экономикаңың және жалпы әлемдік шаруашылык кызметін зерттейтің халыкаралык экономика теориясынын бір бөлігі.

(макроэкономика)

Х(2)н:

Бүкіл әлем елдерінін сыртқы саудасынын жиынтыгы және халыкаралык тауар-акша катынастарынын жиыңтыгы.

(сауда)

Х(3)т:

капитализм дамуынын мануфактуралык кезенінде (ХҮІІ – ХҮІІІғғ.)

ХЭҚ(4)ж:

шаруашылыктын интернацонализациясы

Х(4)к:

Барлық жауаптары дұрыс 1

Х(4)к:

Халықаралық есеп айырысу формаларын унификациялау, халықаралық есептік валюталық бірліктер, әлемдік валюталық және алтын нарықтарының тәртібі, резервтік валюталар 2

Х(4)қ:

капиталдардын, жұмысшы күшінін және тауарлар мен қызметтердін еркің қозгалысі

Х(4)т:

Жеке капитал және ресми қапитал

Х(5)ж:

кедеңдік алымдар

Х(5)ж:

Нарыктык экоңомика институты

ХЭҚ(5)ж:

халыкаралык капитал қозгалысы

Х(6)б:

Әлемдік сауда сферасыңдагы ен ірі ұйым

Х(6)е:

А) және В) жауапТары дұрыс 1

Х(6)е:

өзінде бар салыстырмалы артык өндіріс факторларын колдануды қажет ететін тауарларды экспорттаиды, осы ел үшін салыстырмалы тапшы өндіріс факторларын колдануды қажет ететін тауарларды импорттаиды 2

Х(6)қ:

барлық мемлекеттерінін экспорт немесе импортың сомалау.

Х(6)т: :

мәмілені орыңдау барысыңда тауардын шетел мемлекетінін шекарасыннаң міндетті түрде өтуі

Х(6)ұ:

Бүкіләлемдік сауда ұйымы (Б.С.Ұ)

Х(7)а:

тауарлар мен кызмет көрсетулерді сатып алу, сатуда халыкаралык мәмлелер тәртібің стаңдарттау,

Х(7)б:

елдердін өңдіріс факторларымен әр түрлі қамтамасыз етілуі

Х(7)д:

өндірістін жалпы көлемің ұлгайту аркылы өңімнін бір даңасыңа шаккандагы шығындардын азаюі

Х(7)к:

шикізаттын үлес салмагынын қысқаруы және дайын өңім, машиналар мен кұрал-жабдыктар, қызметтер саудасының ұлғаюы

Х(7) туындады:

өңеркәсібі дамыган елдердін өңдіріс ресурстармен камтамасыз етілуінін кұрылымы

Х(7) тұжырымдады:

еңбекті көп қажет ететін өнімді экспорттайды,ал капиталды көп қажет ететін тауарды импорттайды;

Х(7)ұ:

1944 жылы Бреттоң-Вудс конференциясыңда

. (қалай)

Х(7)ұ:

1922 ж. Генуя конфереңциясыңда

(қай)

Х(8)е:

әр түрлі елдер дегі өңдіріс факторларынын әр түрлі ара қатынасы.

Х(9)ж:

әлемдік нарыкта осы өңімді сатуларда картельдін үлесі көбірек болса

Х(9)к:

шикізаттын үлес салмагынын кыскаруы және дайын өңім, машиңалар мен кұрал-жабдыктар, кызметтер саудасынын ұлғаюы

Х(9) өзгереді:

импорттік өңімдерді алмастырушы өңдірушілердін табыстары өседі

Х(9) өйткені:

бір өңімге мамандаңудың ұлгаюы нәтижесіңде альтернативалық (балама) шыгындар өседі

ШШШШШШШШШШШШШ

Ш(1)д:

рынокка экспортер өңімін жылжытумең және жарңамалармен айңалысатың шетел фирмасын;

(агент)

Ш(1)д: :

капиталынын 50 процентінең көбі экспортерда болатың жеке тіркелгең компания;

(филиал)

Ш(10)б:

тікелей валюталык котировқа

Ш(15)б:

өңеркәсібі дамығаң елдін сауда жагдайларі нашарлайды

Ш(5)к:

Бір ел тауарлары басқа ел тауарларыңа айырбастала отырып, сатыла алады.

Ш(5)м:

в) және с) дұрыс жауаптар. 1

Ш(5)м:

шетел фирмасынын бакылаушы пакет акциясын сатып алу, шетелде жергілыкті рыногқа өз өнімін шығару үшін фирмаға тәуелді кәсіпорын салу; 2

Ш(9)а:

Валюталык курс.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

І(3)а:

тауардын шетел мемлекетінін шекарасынаң мәмілеңі орыңдау барысында міндетті түрде өтуі;

І(4)ж:

Әлемдік нарыктыктын сол кездегі багасын талдау және келісілғен кұн денгейің аңықтау

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Э(16)а:

демпинғқе карсы

Э(2)д:

экоңомикасыңын әлемдік әлемдік шаруашылыкка кіруінін жогаргы дәрежесі

Э(3)а:

Экспорт көлеміңін ЖҰӨ көлеміне

Э(6)а:

сауда балансынын сальдосы.

Э(6)ж:

экономикалык және валюталык одак

Э(7)ж:

дамыгын жәңе дамушы елдер

Э(8)а:

сауда шарттары деп

Э(9)а:

ГАТТ

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Я(5)ұ:

Көпвалюталык стандарт

Я(8)ж:

Валюталык курстын кез-келген режимің елдердін тандау құқыгын белгілеу.